Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1951
Název záměru: Zemní meliory (ZEMMEL) na pozemku p.č. 1848/2, k.ú. Dobřany
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PLK1951_duvodyUkonceni.pdf (91 kB) - 16.02.2021 12:06:44
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihDobřanyDobřany
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2021 12:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42194920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2021
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1951_oznameni.zip (12941 kB) - 06.01.2021 10:39:07
Informace o oznámení: PLK1951_infOznam.zip (285 kB) - 06.01.2021 10:39:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: