Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1958
Název záměru: Nýřany terminál
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severNýřanyNýřany
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2021 10:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha
IČ oznamovatele: 27967344
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1958_oznameni.7z (19323 kB) - 02.03.2021 08:48:35
Informace o oznámení: PLK1958_infOznam.7z (477 kB) - 02.03.2021 08:48:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2021
Datum nabytí právní moci: 15.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1958_zjistovaci.7z (3210 kB) - 14.04.2021 10:46:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1958_infZjistovaci.pdf (374 kB) - 14.04.2021 10:46:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: