Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1960
Název záměru: Stavební úpravy a přístavba kolny na stáj pro jalovice - Lomec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyLomecLomec u Klatov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2021 09:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statek Beňovy s.r.o., Beňovy 4, 339 01 Klatovy
IČ oznamovatele: 47714450
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 22.04.2021
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1960_oznameni.pdf (2891 kB) - 23.03.2021 09:49:00
Informace o oznámení: PLK1960_infOznam.zip (285 kB) - 23.03.2021 09:49:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2021
Datum nabytí právní moci: 08.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1960_zjistovaci.zip (293 kB) - 07.05.2021 09:29:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1960_infZjistovaci.pdf (374 kB) - 07.05.2021 09:29:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: