Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1962
Název záměru: Instalace linky č. 3 - Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. v Dýšině
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/23
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoDýšinaDýšina
Poznámka: p.p.č. 1264/2, 1264/3, 1373, 1378, 1409/2, 1409/3, 1409/4, 1409/5, 1409/6, 1409/7, 1409/8, 1409/9, 1409/10, 1409/11, 1409/12, 1409/13, 1409/14, 1409/15, 1409/16, 1409/17, 1409/18 a 1409/26
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2021 09:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.
IČ oznamovatele: 64939294
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 10.05.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PLK1962_oznameni.zip (45977 kB) - 09.04.2021 08:54:16
Informace o oznámení: PLK1962_infOznam.pdf (397 kB) - 09.04.2021 09:01:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: