Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1966
Název záměru: Terén s divokou vodou Sulkov ke zlepšení rekreačního a sportovního využití území veřejností a pro záchranáře
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severLíněLíně
Plzeňský krajPlzeň-severVejprniceVejprnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z.s., Mlýnské nábřeží 17, 301 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 04156706
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2021 08:40
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2021
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1966_oznameni.pdf (25251 kB) - 03.05.2021 13:17:02
Informace o oznámení: PLK1966_infOznam.zip (823 kB) - 03.05.2021 13:17:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2021
Datum nabytí právní moci: 20.07.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1966_zjistovaci.zip (1216 kB) - 18.06.2021 08:40:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1966_infZjistovaci.pdf (456 kB) - 18.06.2021 08:40:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Nýřany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: