Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1968
Název záměru: ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY ODPADŮ NĚMČIČKY - 3. ETAPA
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyRokycanyRokycany
Poznámka: p.p.č. 627/1 a 627/8
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2021 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rumpold - R Rokycany, s.r.o.
IČ oznamovatele: 62619357
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2021
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1968_oznameni.pdf (5934 kB) - 18.05.2021 13:16:42
Informace o oznámení: PLK1968_infOznam.zip (447 kB) - 18.05.2021 13:16:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2021
Datum nabytí právní moci: 31.07.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1968_zjistovaci.zip (801 kB) - 30.06.2021 09:23:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1968_infZjistovaci.pdf (376 kB) - 30.06.2021 09:23:01
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýRokycanyMěstský úřad Rokycany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: