Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1978
Název záměru: Stavba hal pro výkrm brojlerů – farma Měcholupy
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: PLK1978_duvodyUkonceni.pdf (210 kB) - 03.01.2022 08:42:52
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihMěcholupyMěcholupy u Blovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2022 08:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Soukromý rodinný svěřenský fond S.P.K.
IČ oznamovatele: 07130686
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2021
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1978_oznameni.zip (4232 kB) - 20.10.2021 11:04:56
Informace o oznámení: PLK1978_infOznam.pdf (510 kB) - 20.10.2021 11:04:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: