Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1982
Název záměru: Výstavba výrobní a skladové haly B, k.ú. Ostrov u Stříbra a Výstavba výrobní a skladové haly D, k.ú. Ostrov u Stříbra
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovKostelecOstrov u Stříbra
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2022 07:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade s.r.o.
IČ oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 21.01.2022
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1982_oznameni.7z (23003 kB) - 22.12.2021 11:01:42
Informace o oznámení: PLK1982_infOznam.7z (78 kB) - 22.12.2021 11:01:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2022
Datum nabytí právní moci: 03.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1982_zjistovaci.7z (784 kB) - 28.01.2022 07:06:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1982_infZjistovaci.pdf (378 kB) - 28.01.2022 07:06:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: