Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1984
Název záměru: Nová výstavba prodejny Lidl Domažlice – ul. Petrovická
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceDomažliceDomažlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČO oznamovatele: 26178541
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2022 16:01
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2022
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: PLK1984_oznameni.zip (50093 kB) - 26.01.2022 14:09:57
Informace o oznámení: PLK1984_infOznam.pdf (510 kB) - 26.01.2022 14:09:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2022
Datum nabytí právní moci: 22.04.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1984_zjistovaci.zip (936 kB) - 21.03.2022 16:01:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1984_infZjistovaci.pdf (378 kB) - 21.03.2022 16:01:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Domažlice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: