Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1996
Název záměru: Logistické centrum Limmo alpha, zóna JIH
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Oznámení
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106;II/109;II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severNýřanyNýřany
Plzeňský krajPlzeň-severÚherceÚherce u Nýřan
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2022 14:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Limmo alpha s.r.o., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ oznamovatele: 14054973
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2022
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: PLK1996_oznameni.zip (70032 kB) - 08.08.2022 14:40:35
Informace o oznámení: PLK1996_infOznam.pdf (699 kB) - 08.08.2022 14:40:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Nýřany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: