Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK248
Název záměru: Farma pro chov dojnic Přikřice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceKaniceKanice u Domažlic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2006 09:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská akciová společnost Koloveč, Tyršova 146, 345 43 Koloveč
IČO oznamovatele: 47717700
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vorel Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK248_oznameni.doc (23758 kB) - 03.07.2006 12:40:28
Informace o oznámení: PLK248_infOznam.doc (55 kB) - 03.07.2006 12:40:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK248_zjistovaci.zip (359 kB) - 02.08.2006 13:50:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK248_posudek.zip (721 kB) - 04.09.2006 08:31:43
Informace o posudku: PLK248_infPosudek.doc (55 kB) - 04.09.2006 08:31:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK248_inf1VP.doc (29 kB) - 21.09.2006 07:34:10
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK248_zapis1VP.doc (36 kB) - 10.10.2006 08:13:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK248_zaveryStan.doc (172 kB) - 17.10.2006 08:49:37
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Domažlice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: