Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1013
Název záměru: Zvýšení kapacity jatek, změna kapacity stájí a rekonstrukce ČOV - Jatky Český Brod
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9;II/8.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínČeský BrodČeský Brod
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2013 11:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JATKY Český Brod a.s.,Jateční 316, 282 01 Český Brod
IČ oznamovatele: 61673021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření: 09.01.2009
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1013_oznameni.doc (1109 kB) - 11.12.2008 13:59:23
Informace o oznámení: STC1013_infOznam.doc (79 kB) - 11.12.2008 13:59:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1013_zjistovaci.doc (115 kB) - 02.03.2009 08:21:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1013_infZjistovaci.doc (59 kB) - 20.02.2013 11:23:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1013_dokumentace.pdf (2899 kB) - 27.07.2009 12:15:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1013_infDokumentace.doc (74 kB) - 27.07.2009 12:16:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2009
Text posudku: STC1013_posudek.zip (1113 kB) - 27.10.2009 10:25:46
Informace o posudku: STC1013_infPosudek.doc (76 kB) - 27.10.2009 10:25:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1013_inf1VP.doc (74 kB) - 20.11.2009 07:34:50
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1013_zapis1VP.zip (787 kB) - 09.12.2009 15:33:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1013_zaveryStan.doc (252 kB) - 15.01.2010 13:47:22
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: