Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1048
Název záměru: Letiště Slaný - prodloužení vzletové a přistávací dráhy
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSlanýKvíc
Středočeský krajKladnoSlanýSlaný
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2009 07:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
IČ oznamovatele: 25006096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Peták Petr RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC1048_oznameni.zip (6953 kB) - 20.02.2009 07:37:47
Informace o oznámení: STC1048_infOznam.doc (83 kB) - 20.02.2009 07:37:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1048_zjistovaci.doc (112 kB) - 09.04.2009 06:32:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: