Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1061
Název záměru: Těžba nevýhradního ložiska eluviálního štěrkopísku Stěžov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramMilínStěžov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2010 07:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Josečf Litowcyk, třída 5.května 1330/8, 144 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 15297357
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: STC1061_oznameni.doc (4256 kB) - 11.03.2009 15:54:59
Informace o oznámení: STC1061_infOznam.doc (55 kB) - 11.03.2009 15:55:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1061_zjistovaci.doc (106 kB) - 05.05.2009 07:35:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1061_dokumentace.doc (7255 kB) - 12.08.2009 11:58:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1061_infDokumentace.doc (62 kB) - 12.08.2009 11:58:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1061_posudek.zip (14073 kB) - 10.12.2009 12:15:27
Informace o posudku: STC1061_infPosudek.doc (62 kB) - 10.12.2009 12:15:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1061_inf1VP.doc (65 kB) - 04.01.2010 10:59:57
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1061_zapis1VP.doc (128 kB) - 14.01.2010 09:17:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1061_zaveryStan.doc (241 kB) - 04.03.2010 07:50:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: