Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1095
Název záměru: Komerční zóna Čestlice jih
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1095_duvodyUkonceni.pdf (393 kB) - 15.06.2020 13:55:35
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východČestliceČestlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2020 13:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obecní úřad Čestlice, Pitkovická 17, 251 01 Čestlice
IČ oznamovatele: 00240125
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1095_oznameni.doc (553 kB) - 29.04.2009 10:47:43
Informace o oznámení: STC1095_infOznam.doc (59 kB) - 29.04.2009 10:47:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1095_zjistovaci.doc (107 kB) - 24.09.2009 10:34:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-východMěstský úřad Říčany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: záměr předložený jiným oznamovatelem a v jiném provedení projednaný pod STC1627, STC1800