Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1106
Název záměru: Dostavba mléčné farmy Svatbín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východKostelec nad Černými lesySvatbín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2009 16:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Týnice s.r.o., Doubravčice 15, 282 01 Český Brod
IČ oznamovatele: 62955853
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vorel Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1106_dokumentace.doc (13375 kB) - 01.06.2009 08:07:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1106_infDokumentace.doc (75 kB) - 04.06.2009 09:09:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1106_posudek.pdf (7073 kB) - 16.09.2009 18:31:37
Informace o posudku: STC1106_infPosudek.doc (75 kB) - 18.09.2009 07:26:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1106_zaveryStan.doc (277 kB) - 18.11.2009 16:47:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: