Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1133
Název záměru: Logistics park D1 - Ostředek
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovOstředekBělčice u Ostředka
Středočeský krajBenešovOstředekOstředek
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2009 07:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlaváček & partner, s.r.o., Vokovická 658, 160 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 48115380
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: STC1133_oznameni.pdf (48060 kB) - 24.07.2009 08:37:57
Informace o oznámení: STC1133_infOznam.doc (80 kB) - 29.07.2009 10:58:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1133_zjistovaci.doc (137 kB) - 01.09.2009 06:58:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Ministerstvo životního prostředí si dopisem ze dne 3.12.2009 pod č.j.: 94893/ENV/09 vyhradilo posuzování záměru. Předložením dokumentace je vedeno na MŽP pod kódem záměru MZP307.