Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1149
Název záměru: Obytný soubor Zahrady Pavlov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoPavlovPavlov u Unhoště
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.08.2010 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: QEQ Czech, s.r.o., Bucharova 2641/14, 158/ 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 27904318
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1149_oznameni.pdf (12220 kB) - 17.08.2009 08:14:38
Informace o oznámení: STC1149_infOznam.doc (86 kB) - 17.08.2009 08:41:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1149_zjistovaci.doc (284 kB) - 03.11.2009 09:57:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMagistrát města Kladna
StředočeskýKladnoMěstský úřad Unhošť
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1149_dokumentace.pdf (16047 kB) - 27.01.2010 11:08:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1149_infDokumentace.doc (80 kB) - 27.01.2010 11:21:22
Text vyhodnocení na Naturu 2000: STC1149_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (3835 kB) - 27.01.2010 09:04:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1149_posudek.pdf (3058 kB) - 13.05.2010 12:40:28
Informace o posudku: STC1149_infPosudek.doc (81 kB) - 13.05.2010 12:39:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: STC1149_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (248 kB) - 13.05.2010 12:40:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1149_inf1VP.doc (71 kB) - 27.05.2010 13:59:38
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1149_zapis1VP.doc (116 kB) - 24.06.2010 09:13:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1149_zaveryStan.doc (229 kB) - 06.08.2010 08:57:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: