Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1162
Název záměru: Recyklační centrum stavebních a demoličních odpadů – Brod u Příbramě
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramBrod u Příbramě
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2009 13:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Realstav MB spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 25685210
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lundáková Ivana Ing.
Text oznámení záměru: STC1162_oznameni.zip (40673 kB) - 17.09.2009 08:40:04
Informace o oznámení: STC1162_infOznam.doc (55 kB) - 23.09.2009 09:36:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1162_zjistovaci.doc (178 kB) - 27.10.2009 13:03:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: