Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1188
Název záměru: Rezidenční bydlení Zahrady Květnice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východKvětniceKvětnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2010 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Květnice Gardens s.r.o.
IČ oznamovatele: 28863739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1188_dokumentace.zip (45550 kB) - 23.11.2009 10:27:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1188_infDokumentace.doc (59 kB) - 27.11.2009 10:32:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1188_posudek.pdf (4048 kB) - 12.03.2010 13:41:33
Informace o posudku: STC1188_infPosudek.doc (61 kB) - 15.03.2010 11:52:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1188_inf1VP.doc (65 kB) - 09.04.2010 13:26:18
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1188_zapis1VP.pdf (202 kB) - 23.04.2010 15:46:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1188_zaveryStan.doc (1014 kB) - 09.06.2010 08:27:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: