Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1194
Název záměru: Novostavba zemědělské bioplynové stanice V Braňce
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovČechticeČechtice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.12.2009 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Čechtice
IČ oznamovatele: 00101834
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2009
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1194_oznameni.zip (6535 kB) - 02.12.2009 13:05:05
Informace o oznámení: STC1194_infOznam.doc (82 kB) - 02.12.2009 12:24:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.12.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1194_zjistovaci.doc (140 kB) - 31.12.2009 10:02:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1194_infZjistovaci.doc (60 kB) - 30.12.2009 12:51:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: