Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1206
Název záměru: Skladová zóna Mstětice II
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východZelenečMstětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2017 14:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ARGIL - INVEST. a.s., Zámecká 2, 250 90 Jirny u Prahy
IČ oznamovatele: 27632041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2010
Zpracovatel oznámení: Talavašek Josef Ing.
Text oznámení záměru: STC1206_oznameni.zip (71831 kB) - 19.01.2010 12:56:41
Informace o oznámení: STC1206_infOznam.doc (80 kB) - 18.01.2010 11:47:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1206_zjistovaci.doc (131 kB) - 23.02.2010 07:22:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1206_infZjistovaci.doc (60 kB) - 20.02.2013 10:53:54
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Talavašek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 12.08.2010
Text dokumentace: STC1206_dokumentace.zip (8283 kB) - 12.07.2010 07:51:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1206_infDokumentace.doc (78 kB) - 13.07.2010 08:30:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Březová Kateřina Bc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2010
Text posudku: STC1206_posudek.pdf (3271 kB) - 11.11.2010 11:51:00
Informace o posudku: STC1206_infPosudek.doc (78 kB) - 11.11.2010 11:52:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1206_zaveryStan.zip (147 kB) - 01.11.2017 14:28:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: