Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1263
Název záměru: Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním Integrovaného centra pro nakládání s odpady
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajRakovníkRynholecRynholec
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.02.2011 14:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOLOGIE, s.r.o., Školní ulice 418, 270 61 Lány
IČ oznamovatele: 47540346
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: STC1263_oznameni.zip (33456 kB) - 07.06.2010 14:33:12
Informace o oznámení: STC1263_infOznam.doc (91 kB) - 07.06.2010 14:29:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1263_zjistovaci.doc (199 kB) - 13.07.2010 11:42:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1263_dokumentace.zip (33611 kB) - 16.08.2010 10:23:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1263_infDokumentace.doc (58 kB) - 20.08.2010 06:08:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1263_posudek.pdf (619 kB) - 22.11.2010 12:58:14
Informace o posudku: STC1263_infPosudek.doc (60 kB) - 23.11.2010 10:26:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1263_inf1VP.pdf (48 kB) - 13.12.2010 14:26:05
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1263_zapis1VP.zip (432 kB) - 03.01.2011 17:13:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1263_zaveryStan.doc (261 kB) - 04.02.2011 14:42:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: