Záměry na území ČR
Kód záměru: STC127
Název záměru: Nová stáj pro krávy na sucho Trhový Štěpánov
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovTrhový ŠtěpánovTrhový Štěpánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2004 12:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZD Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, Trhový Štěpánov
IČ oznamovatele: 25714830
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC127_oznameni.doc (3162 kB) - 06.11.2003 16:26:38
Informace o oznámení: STC127_infOznam.doc (55 kB) - 06.11.2003 16:27:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC127_zjistovaci.doc (92 kB) - 12.01.2004 17:51:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC127_posudek.doc (2638 kB) - 16.03.2004 10:42:55
Informace o posudku: STC127_infPosudek.doc (52 kB) - 16.03.2004 10:43:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC127_inf1VP.doc (43 kB) - 16.03.2004 12:20:50
Zápis z 1. veřejného projednání: STC127_zapis1VP.doc (59 kB) - 21.04.2004 07:17:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC127_zaveryStan.doc (124 kB) - 15.06.2004 11:43:16
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: