Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1327
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Křivsoudov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovKřivsoudovKřivsoudov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2016 09:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZES Křivsoudov s.r.o., 257 66 Křivsoudov
IČ oznamovatele: 47542888
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 17.11.2010
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1327_oznameni.pdf (6215 kB) - 26.10.2010 14:31:07
Informace o oznámení: STC1327_infOznam.doc (71 kB) - 27.10.2010 08:07:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1327_zjistovaci.doc (105 kB) - 29.11.2010 10:26:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1327_infZjistovaci.doc (64 kB) - 12.01.2016 09:24:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBenešovMěstský úřad Vlašim
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: