Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1424
Název záměru: Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č. 890/1 v k.ú. Kolešov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajRakovníkKolešovKolešov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2011 10:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA CS, a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1
IČ oznamovatele: 45274924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: STC1424_oznameni.zip (54321 kB) - 25.05.2011 08:18:00
Informace o oznámení: STC1424_infOznam.doc (83 kB) - 01.06.2011 07:54:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1424_zjistovaci.doc (185 kB) - 21.07.2011 09:21:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: