Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1426
Název záměru: KE - 08006 Rekonstrukce ČOV
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkVeltrusyVeltrusy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2011 13:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká rafinérská, a.s., Záluží 2, 436 70 Litvínov
IČ oznamovatele: 62741772
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hammer Václav Ing.
Text oznámení záměru: STC1426_oznameni.pdf (2839 kB) - 03.06.2011 07:16:27
Informace o oznámení: STC1426_infOznam.doc (94 kB) - 03.06.2011 07:16:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1426_zjistovaci.doc (2278 kB) - 13.07.2011 12:30:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: