Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1455
Název záměru: Severní část obchvatu Jílové u Prahy – přeložka silnice II/105, Radlík - Lázně
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západJílové u PrahyJílové u Prahy
Středočeský krajPraha-západJílové u PrahyJílové u Prahy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2011 15:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
IČ oznamovatele: 00241326
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Peták Petr RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC1455_oznameni.zip (64662 kB) - 17.08.2011 10:49:31
Informace o oznámení: STC1455_infOznam.doc (97 kB) - 17.08.2011 09:57:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1455_zjistovaci.doc (209 kB) - 06.10.2011 14:59:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: