Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1483
Název záměru: Bioplynová stanice Městec Králové
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkMěstec KrálovéMěstec Králové
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2012 09:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOEN s.r.o., Míru 701, 289 03 Městec Králové
IČ oznamovatele: 28344120
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: STC1483_oznameni.zip (17784 kB) - 09.11.2011 09:42:25
Informace o oznámení: STC1483_infOznam.doc (83 kB) - 09.11.2011 09:42:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1483_zjistovaci.doc (155 kB) - 21.12.2011 10:36:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1483_infZjistovaci.doc (66 kB) - 24.10.2012 08:11:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2012
Text dokumentace: STC1483_dokumentace.zip (95647 kB) - 16.05.2012 08:12:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1483_infDokumentace.doc (74 kB) - 16.05.2012 08:33:37
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2012
Text posudku: STC1483_posudek.zip (10429 kB) - 04.09.2012 08:56:20
Informace o posudku: STC1483_infPosudek.doc (63 kB) - 04.09.2012 08:56:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1483_inf1VP.doc (64 kB) - 20.09.2012 10:09:51
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1483_zapis1VP.zip (1026 kB) - 04.10.2012 12:51:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2012
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1483_zaveryStan.doc (169 kB) - 20.12.2012 09:10:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: