Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1490
Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot (obec Dubno, ORP Příbram)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubnoDubno
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2011 12:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SVZ Centrum s.r.o., Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram
IČ oznamovatele: 26092212
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření: 19.12.2011
Zpracovatel oznámení: Lundáková Ivana Ing.
Text oznámení záměru: STC1490_oznameni.zip (7823 kB) - 28.11.2011 11:31:37
Informace o oznámení: STC1490_infOznam.doc (67 kB) - 28.11.2011 12:35:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1490_zjistovaci.doc (116 kB) - 02.01.2012 10:13:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1490_infZjistovaci.doc (67 kB) - 28.11.2011 12:46:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: