Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1516
Název záměru: Průmyslová zóna Říčany – hala pro servisní centrum
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východŘíčanyŘíčany u Prahy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2012 10:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TORA – F a.s., Bartoškova 1448/26, Praha 4, Nusle
IČ oznamovatele: 27580172
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: STC1516_oznameni.zip (18132 kB) - 08.03.2012 10:02:33
Informace o oznámení: STC1516_infOznam.doc (80 kB) - 08.03.2012 10:08:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1516_zjistovaci.doc (132 kB) - 15.06.2012 09:06:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1516_infZjistovaci.doc (70 kB) - 15.06.2012 09:06:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: