Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1536
Název záměru: Zpopelňovací zařízení živočišných tkání na farmě chovu prasat v k. ú. Zlonice
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoZloniceZlonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2012 11:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ANIMO Žatec, a.s., Lišany 33, 440 01 Louny
IČ oznamovatele: 00044628
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2012
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC1536_oznameni.zip (4097 kB) - 26.04.2012 06:13:43
Informace o oznámení: STC1536_infOznam.doc (77 kB) - 03.05.2012 07:00:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1536_zjistovaci.doc (161 kB) - 11.06.2012 10:12:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1536_infZjistovaci.doc (62 kB) - 11.06.2012 10:12:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: