Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1545
Název záměru: Biostanice Vlašim
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1545_duvodyUkonceni.doc (62 kB) - 25.08.2014 14:39:11
Zařazení: II/3.1;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovVlašimVlašim
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2014 14:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Biostanice Vlašim s.r.o.
IČ oznamovatele: 29023459
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.06.2012
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: STC1545_oznameni.pdf (56848 kB) - 22.05.2012 08:09:39
Informace o oznámení: STC1545_infOznam.doc (73 kB) - 24.05.2012 13:05:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1545_zjistovaci.zip (6717 kB) - 26.06.2012 09:21:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1545_infZjistovaci.doc (64 kB) - 26.06.2012 09:22:06
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.07.2013
Text dokumentace: STC1545_dokumentace.pdf (103251 kB) - 03.06.2013 13:29:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1545_infDokumentace.doc (74 kB) - 07.06.2013 08:30:06
Vrácení dokumentace: STC1545_vraceni.doc (96 kB) - 31.07.2013 14:32:38
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: