Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1549
Název záměru: Rozšíření skladovací kapacity a blending E85 - Ethanol Energy a.s., Vrdy
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1549_duvodyUkonceni.doc (58 kB) - 27.06.2012 16:08:58
Zařazení: II/7.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraVrdyVrdy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2012 17:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 Vrdy
IČ oznamovatele: 25502492
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 25.06.2012
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: STC1549_oznameni.zip (3157 kB) - 30.05.2012 09:23:17
Informace o oznámení: STC1549_infOznam.doc (60 kB) - 31.05.2012 11:24:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: