Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1558
Název záměru: Sklad kapalných hnojiv, areál Uhlířské Janovice
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraUhlířské JanoviceUhlířské Janovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2012 08:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZZN Polabí a.s., K vinici 1304, 280 66 Kolín V
IČ oznamovatele: 45148210
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2012
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC1558_oznameni.zip (10426 kB) - 22.06.2012 09:50:24
Informace o oznámení: STC1558_infOznam.doc (69 kB) - 27.06.2012 06:47:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1558_zjistovaci.doc (112 kB) - 28.11.2012 08:21:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1558_infZjistovaci.doc (66 kB) - 28.11.2012 08:21:56
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: