Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1561
Název záměru: Změna využití území v k.ú. Brandýsek a k.ú. Pchery
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1561_duvodyUkonceni.doc (59 kB) - 21.07.2014 16:53:57
Zařazení: II/10.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoBrandýsekBrandýsek
Středočeský krajKladnoPcheryPchery
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: Obec Brandýsek, Slánská 62, 273 41 Brandýsek
IČO oznamovatele: 00234168
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2014 16:53
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1561_oznameni.zip (83351 kB) - 16.07.2012 14:35:47
Informace o oznámení: STC1561_infOznam.doc (86 kB) - 17.07.2012 08:32:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1561_zjistovaci.zip (10592 kB) - 21.08.2012 06:22:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1561_infZjistovaci.doc (62 kB) - 21.08.2012 06:22:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dle údajů oznamovatele se zpracovává dokumentace