Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1564
Název záměru: Odpočívka s čerpací stanicí PHM - Slaný - Netovice - 1/7
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSlanýNetovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2012 08:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: P&V INVEST s.r.o., Hradešínská 37, 101 00, Praha 10
IČ oznamovatele: 63991268
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2012
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1564_oznameni.zip (1448 kB) - 25.07.2012 09:18:37
Informace o oznámení: STC1564_infOznam.doc (72 kB) - 25.07.2012 09:18:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC1564_zjistovaci.doc (142 kB) - 15.11.2012 08:15:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1564_infZjistovaci.doc (66 kB) - 15.11.2012 08:15:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: