Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1570
Název záměru: Skladování a manipulace s kapalnými hnojivy (DAM 390) a LTO v areálu ZZN Polabí a.s. v k.ú. Měšice u Prahy
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východMěšiceMěšice u Prahy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2012 12:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZZN Polabí a.s., K Vinici 1304, 280 66 Kolín
IČ oznamovatele: 45148210
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.07.2012
Zpracovatel oznámení: Březová Kateřina Bc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1570_oznameni.zip (6623 kB) - 31.07.2012 11:46:02
Informace o oznámení: STC1570_infOznam.doc (66 kB) - 26.10.2012 14:00:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1570_zjistovaci.zip (1377 kB) - 26.10.2012 12:53:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1570_infZjistovaci.doc (65 kB) - 01.08.2012 12:53:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-východObecní úřad Líbeznice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: