Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1574
Název záměru: ČS Hrdlořezy
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavHrdlořezyHrdlořezy u Mladé Boleslavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2012 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vendys & V s.r.o., Na Homolce 51/11. 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 61537586
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2012
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1574_oznameni.zip (1236 kB) - 22.08.2012 15:00:33
Informace o oznámení: STC1574_infOznam.doc (65 kB) - 24.08.2012 10:06:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1574_zjistovaci.zip (808 kB) - 20.11.2012 10:14:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1574_infZjistovaci.doc (61 kB) - 20.11.2012 10:14:04
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: