Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1580
Název záměru: Sklad kapalného hnojiva DAM areál Vrdy
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraVrdyDolní Bučice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2012 09:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Polabí, a.s., K Vinici 1304,280 66 Kolín V.
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2012
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC1580_oznameni.zip (12901 kB) - 04.09.2012 09:04:38
Informace o oznámení: STC1580_infOznam.doc (84 kB) - 04.09.2012 11:26:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1580_zjistovaci.doc (171 kB) - 08.10.2012 08:45:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1580_infZjistovaci.doc (63 kB) - 08.10.2012 08:45:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: