Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1604
Název záměru: Skladování a manipulace s kapalným hnojivem (DAM 390) v areálu ZZN Polabí a.s. v k.ú. Mělník
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkMělníkMělník
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2013 11:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZZN Polabí a.s., K Vinici 1304, 280 66 Kolín
IČ oznamovatele: 45148210
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Březová Kateřina Bc.
Text oznámení záměru: STC1604_oznameni.zip (8211 kB) - 29.11.2012 11:41:42
Informace o oznámení: STC1604_infOznam.doc (71 kB) - 04.12.2012 12:45:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC1604_zjistovaci.doc (120 kB) - 08.01.2013 11:48:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1604_infZjistovaci.doc (60 kB) - 08.01.2013 11:48:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: