Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1609
Název záměru: Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště - Králův Dvůr
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounKrálův DvůrKrálův Dvůr
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.01.2013 12:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Recavia s.r.o., Mezivrší 83/41, 147 00 Praha 4 - Braník
IČ oznamovatele: 24743453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.01.2013
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: STC1609_oznameni.pdf (23612 kB) - 10.12.2012 15:21:19
Informace o oznámení: STC1609_infOznam.doc (82 kB) - 14.12.2012 07:38:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1609_zjistovaci.doc (137 kB) - 14.01.2013 12:15:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1609_infZjistovaci.doc (63 kB) - 14.01.2013 12:15:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: