Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1628
Název záměru: Rozšíření skladovací kapacity a blending E85 - 2. podání
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraVrdyVrdy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 Vrdy
IČO oznamovatele: 25502492
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2013 10:15
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 19.03.2013
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: STC1628_oznameni.zip (10769 kB) - 20.02.2013 14:07:26
Informace o oznámení: STC1628_infOznam.doc (61 kB) - 21.02.2013 10:03:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1628_zjistovaci.zip (436 kB) - 10.04.2013 10:15:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1628_infZjistovaci.doc (56 kB) - 10.04.2013 10:12:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Jedná se o 2. podání oznámení. 1. podání bylo na žádost oznamovatele v rámci zjišťovacího řízení ukončeno bez dalšího posuzpvání. Nyní předložený záměr, tj. kapacita záměru je výrazně redukována.