Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1637
Název záměru: Čerpací stanice pohonných hmot Struhařov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovStruhařovStruhařov u Benešova
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.04.2013 11:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Český s.r.o.
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 09.04.2013
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1637_oznameni.zip (4592 kB) - 14.03.2013 10:19:52
Informace o oznámení: STC1637_infOznam.doc (69 kB) - 08.04.2013 16:45:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1637_zjistovaci.doc (198 kB) - 19.04.2013 11:49:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1637_infZjistovaci.doc (68 kB) - 19.04.2013 11:49:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: