Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1646
Název záměru: Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat Lipec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínLipecLipec
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.05.2013 08:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIPRA PORK, a.s., Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami
IČ oznamovatele: 46356118
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.04.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC1646_oznameni.zip (3600 kB) - 04.04.2013 08:25:41
Informace o oznámení: STC1646_infOznam.doc (70 kB) - 10.04.2013 09:09:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1646_zjistovaci.doc (121 kB) - 10.05.2013 08:34:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1646_infZjistovaci.doc (59 kB) - 10.05.2013 08:34:13
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: