Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1655
Název záměru: Sklad chemických látek a směsí
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraVrdyDolní Bučice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2013 08:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GOLDBECK Prefabeton s.r.o., Chrudimská 42, 285 71 Vrdy
IČ oznamovatele: 49823329
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.05.2013
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1655_oznameni.zip (9255 kB) - 13.05.2013 14:38:19
Informace o oznámení: STC1655_infOznam.doc (69 kB) - 13.05.2013 14:38:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1655_zjistovaci.zip (720 kB) - 19.06.2013 08:02:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1655_infZjistovaci.doc (64 kB) - 19.06.2013 08:02:18
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKutná HoraMěstský úřad Čáslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: