Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1669
Název záměru: Rozšíření skládky TKO Bytíz
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubnoDubno
Středočeský krajPříbramPříbramBytíz
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2013 13:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SVZ Centrum s.r.o., Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram
IČ oznamovatele: 26092212
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2013
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1669_oznameni.zip (41604 kB) - 10.06.2013 09:19:29
Informace o oznámení: STC1669_infOznam.doc (62 kB) - 10.06.2013 16:03:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1669_zjistovaci.zip (1099 kB) - 09.07.2013 13:35:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1669_infZjistovaci.doc (55 kB) - 09.07.2013 13:34:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: součástí záměru rozšíření stávající skkládky TKO je i recyklace stavebních odpadů bod 6.2 (Výroba stavebních hmot), a sběr, výkup a skladování některých druhů ostatních odpadů, příloha č. 1 zákona, kategorie II.