Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1675
Název záměru: Zástavba lokality Poděbradské předměstí, Choťánky
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkChoťánkyChoťánky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2013 10:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEOSAN OMEGA, a.s., Karlovo náměstí 559/28, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 25998757
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.07.2013
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1675_oznameni.zip (8471 kB) - 24.06.2013 13:01:22
Informace o oznámení: STC1675_infOznam.doc (60 kB) - 24.06.2013 13:02:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1675_zjistovaci.zip (5525 kB) - 31.07.2013 10:45:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1675_infZjistovaci.doc (55 kB) - 31.07.2013 10:45:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Poděbrady
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: