Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1678
Název záměru: Areál firmy Boddy & Partners s.r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounTlusticeTlustice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2013 07:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Boddy & Partners s.r.o., Pod Průhony 83, 267 51 Bavoryně
IČ oznamovatele: 01735853
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.07.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC1678_oznameni.zip (4136 kB) - 28.06.2013 12:30:26
Informace o oznámení: STC1678_infOznam.doc (88 kB) - 01.07.2013 16:51:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1678_zjistovaci.doc (226 kB) - 05.08.2013 07:17:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1678_infZjistovaci.doc (62 kB) - 05.08.2013 07:17:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: