Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1729
Název záměru: Nádrž PHM - NDN 18000 v areálu firmy Semická s.r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkSemiceSemice nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2014 14:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Semická s.r.o.
IČ oznamovatele: 25756630
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2014
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1729_oznameni.zip (683 kB) - 06.01.2014 14:10:46
Informace o oznámení: STC1729_infOznam.doc (71 kB) - 08.01.2014 14:45:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1729_zjistovaci.doc (96 kB) - 11.02.2014 14:25:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1729_infZjistovaci.doc (61 kB) - 11.02.2014 14:25:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: